200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Raad van Bestuur

De Ide­a­le Woning wordt geleid door een raad van bestuur met aan het hoofd een voor­zit­ter. De 10 bestuurs­le­den ver­te­gen­woor­di­gen ver­schil­len­de gemeen­ten, de pro­vin­cie of zijn pri­va­te aan­deel­hou­ders. De bestuurs­le­den heb­ben een man­daat voor 6 jaar en komen maan­de­lijks samen om de nodi­ge beleids­be­slis­sin­gen te nemen.

Samen­stel­ling

 • D. De Kort, voorzitter
 • A. Ver­hoe­ven, bestuurder
 • L. Van Ocken, bestuurder
 • E. van der Plan­ken, bestuurder
 • E. Bry­den­bach, bestuurder
 • H. Jon­ge­ne­len, bestuurder
 • L. Devrie­se, bestuurder
 • D. Crol­let, bestuurder
 • R. Ver­hoe­ven, bestuurder
 • W. Weck­huy­sen, bestuurder

Direc­tie­co­mi­té

Het direc­tie­co­mi­té bestaat uit de direc­teur ad inte­rim van De Ide­a­le Woning, de voor­zit­ter en onder­voor­zit­ters van de raad van bestuur en nog 2 bestuurs­le­den. Zij komen meest­al om de 2 weken samen om beleids­be­slis­sin­gen te nemen.

Samen­stel­ling

 • D. Wou­ters, direc­teur ad interim
 • D. De Kort, voorzitter
 • L. Devrie­se, lid raad van bestuur
 • E. van der Plan­ken, lid raad van bestuur
 • A. Ver­hoe­ven, lid raad van bestuur
Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden