200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49

Hoe kan je ons bereiken?

Opge­let! Huur­der en inschrij­vers van het dis­trict Antwerpen(Antwerpen, Ber­chem, Bor­ger­hout, Eke­ren, Merk­sem, Wil­rijk, Deur­ne) moe­ten van­af 1/1/2023 con­tact opne­men met Woon­ha­ven

Je kan De Ide­a­le Woning berei­ken via tele­foon, mail of met de post. De balie is alleen bereik­baar op afspraak.

Tele­foon

Ons alge­meen tele­foon­num­mer is 03 320 29 70. Je kan ons bel­len tij­dens de vol­gen­de uren:

  • Maandag 9u00 - 12u00 en 13u00 - 15u30
  • Dinsdag 9u00 - 12u00
  • Woensdag 9u00 - 12u00
  • Donderdag 9u00 - 12u00
  • Vrijdag 9u00 - 12u00 en 13u00 - 15u30

OPGE­LET!

Tele­fo­ni­sche con­tact voor kan­di­da­ten alleen op dins­dag, woens­dag en don­der­dag in de voormiddag


Voor drin­gen­de pro­ble­men zoals een brand of over­stro­ming kan je ook s avonds, in het week­end en op slui­tings­da­gen van De Ide­a­le Woning terecht op 03 320 29 70.

Post en e‑mail

Brie­ven mag je stu­ren naar ons hoofdkantoor:

De Ide­a­le Woning
Diks­mui­delaan 276
2600 Ber­chem

Kan­di­daat-huur­ders kun­nen mai­len naar kandidaat@​deidealewoning.​be.

Huur­ders kun­nen mai­len naar hun regi­o­team door gebruik te maken van de gemeen­te­mail­adres­sen:
gemeen­te’@deidealewoning.be.

Woon je bij­voor­beeld in Mort­sel, dan mail je naar mortsel@​deidealewoning.​be.

Voor alge­me­ne vra­gen mail je best naar info@​deidealewoning.​be.


Pers

Onze pers­ver­ant­woor­de­lij­ke is Noël­le Hert­sens, 03 500 26 37, noelle.​hertsens@​deidealewoning.​be


Per­ma­nen­tie

In som­mi­ge gemeen­ten zijn onze wijk­con­su­len­ten, soci­aal assis­ten­ten en gebouw­be­heer­ders elke maand op een vast moment aan­we­zig. Je kan dan langs gaan om hen te spre­ken. Hier­on­der vind je een over­zicht van de gemeen­tes waar­in er zo’n per­ma­nen­tie is. Als je op de gemeen­te klikt, zie je waar je moet zijn en wanneer.

Hemik­sem

Soci­aal assis­tent: Elke eer­ste maan­dag van de maand in Buurt­huis Hemik­sem (Park­laan 72) van 13.30 tot 15.30 uur.

Gebouw­be­heer­der en wijk­con­su­lent: Elke vier­de maan­dag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur. Voor tech­ni­sche meldingen.

Aart­s­e­laar

Soci­aal assis­tent en wijk­con­su­lent: Elke eer­ste woens­dag van de maand in het Soci­aal Huis van Aart­s­e­laar (Kapel­le­straat 136) van 9 tot 11 uur.

Scho­ten

Soci­aal assis­tent elke 2de dins­dag van de maand van 9u tot 12u.

Niel

Soci­aal assis­tent en wijk­con­su­lent: Elke der­de dins­dag van de maand in Buurt­huis Niel (Acht­u­ren­plein 13) van 13.30 tot 15.30 uur.

Mal­le

Soci­aal assis­tent elke eer­ste dins­dag van de maand van 17 tot 19u in de Blomme.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden