200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 49
17.11.2021

Geven en nemen in het snuffelhuisje

Heb je je kas­ten opge­ruimd en ont­dekt dat je veel din­gen niet meer gebruikt? Die kun­nen een mooie toe­komst krij­gen in het Snuf­fel­huis­je aan de Ber­chem­lei 244 in Bor­ger­hout. Of ben je op zoek naar mooie vaas­jes of han­di­ge huis­houdspul­len? Die vind je mis­schien wel op het­zelf­de adres, gra­tis of voor een prikje.

DSC09709

Hoe het begon

In de Stan Ocker­straat in Bor­ger­hout stelt De Ide­a­le Woning al enke­le jaren een appar­te­ment ter beschik­king waar de buurt­be­wo­ners voor de coron­a­pe­ri­o­de acti­vi­tei­ten orga­ni­seer­den. Enke­le vrij­wil­li­gers begon­nen er een geef­win­kel’. Het con­cept is een­vou­dig: spul­len die je niet meer gebruikt, kan je er afge­ven. Zie je iets dat jou inte­res­seert, dan neem je dat gewoon mee. De for­mu­le kent een groot suc­ces en het appar­te­ment is al vlug te klein voor het gro­te aan­bod. Vrij­wil­lig­ster Elga con­tac­teert De Ide­a­le Woning met de vraag of er geen gro­ter pand vrij is. En ja, het huis aan de Ber­chem­lei 244 staat leeg. De geef­win­kel nam er in de len­te van 2021 zijn intrek.

Wie en wat vind je er?

De hele inrich­ting van het pand gebeurt door vrij­wil­li­gers. Zij zor­gen voor raam­de­co­ra­tie, schil­der­werk, schab­ben plaat­sen en vul­len, enzo­voort. Het resul­taat mag er zijn: drie ver­die­pin­gen met orde­lijk ten­toon­ge­stel­de spul­len. Op het gelijk­vloers vind je voor­al boe­ken, dvd’s en deco­ra­tie. De eer­ste ver­die­ping is ide­aal om je gar­de­ro­be uit te brei­den. Kle­ding in alle kleu­ren en maten is er net­jes gerang­schikt vol­gens groot­te. De twee­de ver­die­ping dient voor huis­hou­de­lij­ke zaken. Elga, Frank en San­ny zijn de drie vrij­wil­li­gers die de prak­ti­sche kant rege­len en de win­kel open­hou­den. De hele buurt is heel enthou­si­ast. De win­kel krijgt veel volk over de vloer, zowel om din­gen te bren­gen als om mee te nemen, maar ook om gezel­lig een bab­bel­tje te doen (op vei­li­ge afstand uiteraard!).

Meer Nieuws


Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden