200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24
01.10.2021

Wel­ke coron­a­maat­re­ge­len han­te­ren wij?

Dienst­ver­le­ning

 • Con­tac­teer ons per mail of tele­foon. Wil je op kan­toor komen? Maak dan een afspraak.
 • We nemen alle (tech­ni­sche) mel­din­gen als van­ouds op.
 • We komen weer op huis­be­zoek, uiter­aard met de nodi­ge voorzorgsmaatregelen.
 • De buurt­hui­zen en ‑appar­te­men­ten kun­nen weer wor­den gebruikt. Hou reke­ning met de voorzorgsmaatregelen.
 • Tij­dens de lock­down werd er een ach­ter­stand opge­bouwd. Deze pak­ken we pri­o­ri­tair aan. Moge­lijks zul­len dus ook nu nog niet drin­gen­de her­stel­lin­gen of mel­din­gen even moe­ten wachten.

Hou reke­ning met de voorzorgsmaatregelen

Kom je op kantoor?

 • Maak een afspraak en ver­mijd wachtrijen.
 • We laten maxi­maal 2 bezoe­kers bin­nen. De rest wacht buiten.
 • Bewaar 1,5 meter afstand. Ook wan­neer je bui­ten moet wachten.
 • Draag een mond­mas­ker indien moge­lijk. Zo bescherm je ande­re bezoekers.
 • Ont­smet je han­den bij het binnengaan.
 • Draag een mondmasker

Komen we bij je langs?

 • Ben je ziek, ver­wit­tig ons op voorhand.
 • Bij twij­fel of je ziek bent, komen we niet binnen.
 • Hou altijd afstand, min­stens 1,5 meter.
 • Onze mede­wer­kers dra­gen een mond­mas­ker bij huisbezoeken.
 • Zorg voor vol­doen­de ver­luch­ting. Zet een raam open.
 • Raak onze mede­wer­ker niet aan.
 • Moet je iets afte­ke­nen, gebruik dan een eigen stylo.

Meer Nieuws


Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden