200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24
04.04.2022

VIVAS Bewo­ners­con­gres

VIVAS is het Vlaams net­werk van soci­a­le huur­ders. Geor­ga­ni­seer­de loka­le bewo­ners­groe­pen in de soci­a­le huis­ves­ting en actie­ve soci­a­le huur­ders die opko­men voor de belan­gen van soci­a­le huur­ders in het alge­meen komen er samen.

VIVAS ver­de­digt de gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van soci­a­le huur­ders en bevor­dert de con­tac­ten tus­sen de bewo­ners­groe­pen. Gemeen­schap­pe­lij­ke knel­pun­ten wor­den gebun­deld en bedis­cus­si­eerd. Voor­stel­len en oplos­sin­gen wor­den in de vorm van beleids­ad­vie­zen aan­ge­kaart. Indi­vi­du­e­le belan­gen komen hier­bij niet aan bod.

Elk jaar orga­ni­seert VIVAS een bewo­ners­con­gres voor de soci­a­le huur­ders. Op deze dag komen heel wat soci­a­le huur­ders, experts en beleids­ma­kers samen om die­per in te gaan op de uit­da­gin­gen van de soci­a­le huur­markt. Elk jaar gaat dit eve­ne­ment door op een ande­re plaats en met een ande­re thematiek. 

Het (uit­ge­steld) bewo­ners­con­gres voor soci­a­le huur­ders zal door­gaan op zater­dag 11 juni 2022 in Leu­ven. Je kan inschrij­ven tot 20 mei. 

Klik op de knop hier­on­der om meer te lezen over het pro­gram­ma en om je in te schrijven.

Affiche congres VIVAS 11juni2022

Meer Nieuws


Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden