200810 DIW GRADED ILLIASTEIRLINCK 24

Mal­le: Pro­ject Zonnedauwlaan

Ach­ter de reeds bestaan­de wijk, Bego­nia­laan, Klap­roo­slaan en Zon­ne­dauwlaan, heeft De Ide­a­le Woning een nieuw pro­ject gere­a­li­seerd. Het omvat 56 huur­wo­nin­gen ver­deeld over drie woon­blok­ken en 14 koop­wo­nin­gen. Er zijn appar­te­men­ten met 1, 2 en 3 slaap­ka­mers. De appar­te­men­ten heb­ben toe­gang tot een onder­grond­se gara­ge en per blok is er een lift voor­zien.

Ont­wer­per: Archi­tec­ten­bu­reau Jef Van Oeve­len uit Ekeren.

Uit­voer­der: aan­ne­mer Hooy­berghs uit Arendonk

Duur van de wer­ken: 9 okto­ber 2017 — 1 janu­a­ri 2020

Beschrij­ving

Er zijn twee types wonin­gen te koop. Klik op het type woning om een voor­beeld van het grond­plan te zien.

De wonin­gen zijn semi-cas­co opge­le­verd. Dat wil zeg­gen dat kopers zelf nog instaan voor de vloer­be­dek­king, bad­ka­mer, keu­ken en toilet. 


De wonin­gen zijn voor­zien van:

  • bin­nen­deu­ren
  • trap­pen
  • cen­tra­le ver­war­ming met zon­ne­boi­ler (zon­ne­pa­ne­len op het dak)
  • ven­ti­la­tie­sys­teem D
  • regen­wa­ter­in­stal­la­tie
  • E‑peil E40

Elke woning heeft een klein tuin­tje met ter­ras, poort, paad­je een tuin­huis. Ook het regen­wa­ter dat op het tuin­huis valt, wordt opge­van­gen in een regenton.

Cookiemelding

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

Aanvaarden